Electrische fietsen: nummerplaat, verzekering ?

You are here

Woensdag, 21 September, 2016 - 09:54

We geven u een overzicht van alle mogelijkheden over inschrijving en verzekering die zich kunnen voordoen met electrische fietsen.

Hieronder vind je de link naar de website van Federale Overheidsdienst Mobiliteit (Fod Mobilitieit) waar je de wetgeving terzake volledig kan raadplegen. De link werk niet rechtstreeks: dus copy/paste in je browser.

http://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/wetgeving_en_reglementering/faq_elektrische_fietsen