Kilometerheffing landbouwtractors

You are here

Woensdag, 17 February, 2016 - 10:15

In verband met de kilometerheffing voor landbouwtraktors vindt u hieronder de informatie die werd gepubliceerd door De Boerenbond

De kilometerheffing start op 1 april 2016. Vraag je vrijstelling voor landbouwtrekkers! Bestel een OBU voor vrachtwagens!

De kilometerheffing vervangt het Eurovignet en voert een variabel bedrag per kilometer in. De heffing verschilt naar gelang de Euro-emissieklasse en maximaal toegelaten massa (MTM). Het bedrag varieert van 7,4 cent tot 20 cent/km. De heffing is verschuldigd op bijna alle autosnelwegen en een beperkt aantal gewestwegen door zowel binnenlandse als buitenlandse vrachtwagens.

Vanaf het ogenblik dat voertuigen voor goederenvervoer met een MTM meer dan 3,5 ton zich op de openbare weg begeven, moeten zij een ‘On Board Unit’ (OBU) hebben. Dit geldt dus ook voor tuinders die hun groenten of fruit met een vrachtwagen (+3,5 ton) naar de veiling brengen. De bestuurder moet de aanwezigheid en het functioneren van de OBU steeds controleren. De OBU registreert de tolplichtige kilometers met GPS-technologie en rekent het aantal kilometers over de tolwegen automatisch aan via een gegarandeerde inning (bijvoorbeeld een Visa- of tankkaart).

Vrachtwagens kunnen zich nu al in regel stellen en een OBU (On Board Units) installeren via www.satellic.be of ophalen in één van de service punten (https://www.satellic.be/nl-BE/servicepoints). Voor hulp kan je terecht op het gratis nummer 0800-72 83 55 42 of per e-mail naar support@satellic.be.

Tractoren die uitsluitend gebruikt worden voor landbouw-, tuinbouw-, visteelt- en bosbouwactiviteiten worden vrijgesteld. Essentieel is een dubbel criterium: landbouwvoertuig (tractor) én uitsluitend landbouwgebruik. De vrijstelling moet éénmalig online of schriftelijk worden aangevraagd. Je moet twee duidelijke foto’s per voertuig toevoegen (een van de voorkant en een van de zijkant):

- Online op: http://belastingen.vlaanderen.be/formulier-vrijstelling-kilometerheffing

- Schriftelijk: door bijgaande formulier leesbaar ingevuld en twee foto’s op te sturen naar de Vlaamse Belastingdienst, Vaartstraat 16, 9300 Aalst.
(het formulier is ter beschikking in ons kantoor - uw contactpersoon: Kristoff Machiels)

Voor een trekker van een natuurlijke persoon moet je het rijksregisternummer van die persoon invullen. Is de trekker ingeschreven op een vennootschap dan moet je het KBO-nummer van de vennootschap invullen.

Overtredingen worden bestraft met hoge administratieve geldboetes van 1000 euro per inbreuk voor een periode van 3 uur of 8000 euro per dag.

Verdere info vind je op www.satellic.be, www.viapass.be en op http://belastingen.vlaanderen.be/kilometerheffing-vrachtwagens-vervangt-eurovignet.