Wie zijn we?

You are here

Verzekeringen Van der Wildt-Verbruggen NV

Verzekeringen Van der Wildt - Verbruggen werd in 1969 opgericht door Paul Van der Wildt. Het kantoor was de voortzetting van het ter ziele gegane agentschap Nuyts te Opdorp.
In 1984 werd overgestapt naar een vennootschap. De aldus ontstane PVBA werd in 1990 omgevormd naar een Naamloze Vennootschap.

Op 1 februari 1993 werd zoon Geert Van der Wildt agent, waarna hij aangesteld werd als afgevaardigd bestuurder van de NV.

Na een periode van gestage groei werd in augustus 2000 het agentschap Verhelst Jozef overgenomen. In 2002 werd een nieuw pand aangekocht in de Kerkstraat te Buggenhout-centrum, waar het kantoor sinds september 2002 zijn vaste stek heeft, naast het vroegere kantoor in de Damstraat dat nog steeds een loketfunctie vervult voor de cliënteel uit Opdorp.
In november 2002 werd dan een deel van het agentschap van VOF Van Praet overgenomen. In de zomer van 2006 werd het ander deel van dit agentschap naar ons overgedragen.
Sinds 1 januari 2003 werd ook de Onderlinge Brandverzekering Buggenhout, waar Geert Van der Wildt intussen zaakvoerder van werd, overgebracht naar ons kantoor.

Kort daarop werd een eerste bediende aangeworven. Op 6 januari 2003 begon Koen Vermeiren in het kantoor te werken als commercieel-administratief bediende. Na de mutatie van Koen naar een andere functie eind 2006, werd Evi Pelegrin in maart 2007 aangesteld als commercieel-administratief bediende. Sinds 16 november 2012 werkt Kimberly Van Keer als commercieel-administratief bediende terwijl Evi administratief-commercieel bediende werd. Vanaf eind mei 2018 vervoegt An Van Mulders ons team in vervanging van Evi die een andere wending gaf aan haar beroepsloopbaan.

An is het eerste aanspreekpunt in het kantoor. Zij helpt de meeste cliënten direct een eind op weg. Zij zorgt ook voor de intake en opvolging van de schadegevallen, daarnaast bedient ze de particuliere cliënten.

Kimberly is het aanspreekpunt voor alle vragen over verzekeringspakketten voor gezin en beroep en voor de levensverzekeringen voor zelfstandigen en bedrijfsleiders. Sinds 1 januari 2017 is Kimberly zelfstandig medewerker en bestuurder in het agentschap.

Geert is als agent en zaakvoerder vooral actief in de dagelijkse bediening van zelfstandigen en ondernemingen. Maatwerk is hier het sleutelwoord. Verder gaat hij ter plaatse bij tal van schadegevallen zodat een vlotte regeling kan bespoedigd worden. Dankzij ruime volmachten van KBC en jaren ervaring kunnen heel wat schadedossiers door ons kantoor zelf geregeld worden.

Door de fusie in 1998 tot KBC werkt het verzekeringskantoor nauw samen met het KBC bankkantoor te Buggenhout. Zo verzorgen wij tevens het schadebeheer van de verzekeringspolissen die via de bank verkocht werden.

In al die jaren groeiden we uit tot een belangrijk verzekeringskantoor binnen de KBC-groep, waar naast een ruime vaste basis van particulieren, landbouwers en zelfstandigen, ook heel wat KMO's en zelfs grote ondernemingen in portefeuille zitten. Daarom werd ons kantoor in 2002 dan ook geselecteerd als Ondernemingsagentschap.

 

Onze medewerkers