Electrisch fietsen

You are here

Maandag, 4 June, 2018 - 09:54

INFO ELECTRISCHE FIETSEN
Wat zijn de definities van de verschillende “elektrische fietsen” (snelheid, vermogen, …) en de voorwaarden om ze op de openbare weg te kunnen gebruiken    (helm, verzekering, inschrijving, …)?

Rijwiel met elektrische hulpmotor - enkel trapondersteuning - vermogen <= 250W - geen helmplicht - geen rijbewijs - geen minimumleeftijd - zelfde verkeersregels als voor fietsen - moet niet worden ingeschreven en heeft bijgevolg geen nummerplaat nodig noch verzekering.

Gemotoriseerde fiets (rijwiel) - Hoofddoel = trapondersteuning (naast enkel trapondersteuning is het ook mogelijk dat de motor ook aandrijfkracht levert zonder dat je als bestuurder moet trappen) -           <= 1000W - <= 25 km/u - geen helmplicht - minimumleeftijd 16j - geen rijbewijs - zelfde verkeersregels als voor fietsen - Certificaat van overeenstemming (COC) (Europese Goedkeuring) Code L1e-A - geen inschrijving en plaat nodig - verzekering verplicht indien motor die autonoom kan werken zonder trappen             

Bromfiets klasse 'speed pedelec' - Hoofddoel = trapondersteuning (naast enkel trapondersteuning is het ook mogelijk dat de motor ook aandrijfkracht levert zonder dat je als bestuurder moet trappen) -  <= 4000W - <=45/u - Bromfietshelm of fietshelm verplicht - minimumleeftijd 16j - Rijbewijs AM (bromfiets) of B (auto) - zelfde verkeersregels als voor bromfietsen - Certificaat van overeenstemming (COC) Code L1e-B - inschrijving en nummerplaat vereist - verzekering verplicht indien motor die autonoom kan werken zonder trappen             

Enkele Termen verklaard :

Fiets of rijwiel

Naast een fiets kan het hier ook gaan om een voertuig met meer dan 2 wielen. Behalve bij speed pedelecs, deze mogen slechts 2 wielen hebben.

Trapondersteuning

Dit betekent dat de motor aandrijfkracht geeft wanneer je als bestuurder trapt.

Hoofddoel trapondersteuning

Naast enkel trapondersteuning is het mogelijk dat de motor ook aandrijfkracht levert zonder dat je als bestuurder moet trappen.

Helm

Een bromfietshelm of een fietshelm is verplicht voor de bestuurder en de passagier van een speed pedelec. De bromfietshelm en fietshelm moeten Europees zijn goedgekeurd en de slapen en het achterhoofd beschermen. Indien aan deze norm is voldaan, wordt dat in de fietshelm aangegeven met een CE-markering en in de bromfietshelm met een E-markering.

Verzekering

Bij een gemotoriseerde fiets of speed pedelec is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen verplicht indien de motor autonoom kan werken zonder trappen. Bij een fiets met elektrische hulpmotor is deze verzekering niet verplicht, maar een familiale verzekering (BA privé) wordt sterk aanbevolen. MEER INFO

Nummerplaat

Een kleine nummerplaat (10cm x 12cm) is verplicht voor de speed pedelec.

Verkeersregels

Voor de fiets met elektrische hulpmotor en de gemotoriseerde fiets zijn de regels voor de fiets van toepassing. De speed pedelec valt onder de regels voor de bromfietsen klasse B. Ze kunnen via signalisatie worden verplicht of geweerd van het fietspad, in tegenrichting worden toegelaten in éénrichtingsstraten en worden toegelaten tot voorbehouden wegen.

Certificaat van overeenstemming

Het certificaat van overeenstemming (COC) is verplicht voor een gemotoriseerde fiets en voor een speed pedelec. Het COC waarborgt dat het voertuig met de Europese technische voorschriften overeenstemt. Bewaar dit document op een veilige plaats, je moet het document niet op zak hebben tijdens de verplaatsingen met je fiets. Wanneer je een gemotoriseerde fiets of een speed pedelec koopt, vergeet dan niet het certificaat te vragen.