VAPZ voor zelfstandigen

You are here

Vrijdag, 23 November, 2018 - 11:43

OMDAT ER MEER IS DAN WERKEN !

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) richt zich in de eerste plaats tot zelfstandigen die sociale bijdragen betalen en zo wettelijke pensoenrechten opbouwen. Of je in aanmerking komt, is met andere woorden afhankelijk van of jij al dan niet sociale bijdragen betaalt. Daarnaast staat het ook open voor geconventioneerde loontrekkende zorgverstrekkers, zoals artsen, apothekers, kinesisten,...
De bijdragen leiden naar de meest gunstige fiscale aftrekpost in de belastingsaangifte. Bezorg je zelf een schitterende eindeloopbaangeschenk. En denk er om vroeg begonnen...

meer info